Okul Lab proje yönetim

Modern ve fonksiyonel bir laboratuvarın planlama ve projelendirmesi, mimarlık ve farklı mühendislik disiplinlerinden yararlanmayı gerektirir. Bu da ancak yeterli teknolojik ve mesleki bilgi ve deneyimle yapılabilir.

 

Mimari uzmanlıkla ve maksimum verime göre düzenlenecek laboratuvarlarda, mobilya yerleşiminin yanı sıra, kullanım şartlarına uygun araç, cihazlar için gerekli gaz armatürleri ve kimyasal atık yönetimi, planlama aşamasında belirlenmelidir.

 

Kapsamlı bir laboratuvarın tasarımı:

 

・ İnsan odaklı olmalı,

・ Güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sağlamalı,

・ Kimyasal cinsine uygun stoklama dolapları bulunmalı,

・ Uygun yerlere göz ve boy duşları yerleştirilmesi

・ Çekerocaklar ve lokal hava emiş kolları gibi ekipmanlarla tehlikeli gaz ve emisyonlar kontrol altına alınması,

・ Servis üniteleri kullanılarak elektrik, su, atık su, gaz vb. akışkanların ihtiyaç duyulan noktaya ulaşması sağlanması

・ Çevreye zarar verecek tehlikeli gaz ve atıkların yönetimi yasal düzenlemelere uygun şekilde yapılması